Widzisz wypowiedzi wyszukane dla zapytania: wzór umowy kupna motoroweru
Wiadomość
  Rejestracja zakupionego motoroweru - krok po kroku.
Witam każdego, dzisiaj chciałbym wam przedstawić krok po kroku co należy uczynić by zarejestrować zakupiony motorower.

Oczywiście - motor, który kupujemy powinien posiadać dokumenty świadczące o możliwości zarejestrowania, czyli co najmniej :
- dowód rejestracyjny
- tablice rejestracyjne

lub w przypadku motorowerów nie rejestrowanych wcześniej :
- faktura zakupu
- zaświadczenie o homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji

A więc, po uzgodnieniu transakcji ze sprzedającym należy spisać z nim umowę kupna - sprzedaży pojazdu.
Gotowe wzory umów znajdziecie w internecie.

Z umową należy udać się do starostwa powiatowego, wydziału komunikacji i transportu.
Dokumenty które należy ze sobą zabrać :
- zaświadczenie o ubezpieczeniu OC pojazdu
- tablice rejestracyjne*
- dowód rejestracyjny*
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane.
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa z poza Unii Europejskiej
-dowód własności (tutaj umowa, bądź faktura)
-dokumenty tożsamości

* w przypadku zgubienia zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie,

Ponadto, jeśli wartość motoroweru przekracza 1000zł, z umową trzeba zgłosić się do urzędu skarbowego i uiścić podatek.

W starostwie znajdziecie gotowy wzór do rejestracji pojazdu, po wypełnieniu go należy zgłosić się do okienka z rejestracją pojazdów. Wszelakie opłaty za naklejki na tablicę itp załatwia się na miejscu i są to sprawy groszowe. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o rejestracje dostajemy dowód tymczasowy (tzw "miękki"). Dowód "twardy" do odebrania po 30 dniach.

Teraz kosztorys :
- rejestracja + tablice - 104 zł
- ubezpieczenie OC - ok 100zł (zależnie od zniżek i ubezpieczalni)
- opłata ewidencyjna 1,50zł
- komplet znaków legalizacyjnych 11zł

Co do wszelkich nieścisłości proszę pisać na PW - gdyż oczywiście miejscami mogłem się pomylić, lub coś przeoczyć.
- dnia Pią 22:29, 09 Sty 2009, w całości zmieniany 2 razy
 
  Rejestracja motocykla na dwie osoby!
Obiecałem więc przedstawiam jak krok po kroku zarejestrować pojazd na dwie osoby czyli ze współwłaścicielem.

Od sprzedającego dostajemy:

1. Dowód rejestracyjny
2. Kartę pojazdu
3. Ubezpieczenie

Ze sprzedającym spisujemy umowę kupna sprzedaży. Jako kupującego podajemy siebie oraz osobę która ma być współwłaścicielem! Tak jest najprościej, nie trzeba przepisywać później jakiś darowizn itp. Po prostu piszemy na umowie sprzedającego wraz z dwoma kupującymi!

Wzór takiej umowy w załączniku!

I teraz po kroku:

1. Mamy dwa tygodnie, aby udać się do Urzędu Skarbowego w celu zapłacenia podatku od pojazdu. Jest to 2% równej cenie podanej na umowie. Nie radzę podawać np 5 czy 6 tys za Horneta bo się połapią i mają specjalne księgi z których wyliczą swoją wartość. Ja podałem 8 000 zł za Horneta 1998 rok. I przeszło.

Więc tak idziemy do Urzędu Skarbowego, mówimy, że kupiliśmy motocykl wypełniamy formularz PPC-3 a Nasz współwłaściciel formularz PPC-3A. Do tego jeśli nie macie NIPu to deklarację o złożenie NIPu. Współwłaściciel też takie coś ma wypełnić. Czyli składamy łącznie 4 formularze (PPC-3, PPC-3A, i dwie deklaracje). Idziemy składamy te papiery dostajemy numer konta na które mamy wpłacić te 2% wartości.
Z urzędem to tyle...

W URZĘDZIE KOMUNIKACYJNYM:
Mamy 30 dni na rejestrację.
Musimy mieć przegląd oraz OC ważne minimum jeden miesiąc.
Ja nie miałem ważne więc musiałem zrobić przegląd oraz ubezpieczyć motor na samą umowę kupna sprzedaży.

Do urzędu idziemy z :

1. Umową kupna
2. Dowodem rejestracyjnym
3. Ważnym OC
4. Ważnym przeglądem
5. Kartą pojazdu
6. Starą tablicą rejestracyjną
7. Dowodami osobistymi (swój oraz współwłaciciela)
8. I tak teraz mamy dwie sytuacje:

1. Idziemy sami, a Nasz współwłaścicel wypenia wczeniej specjalne PEŁNOMOCNICTWO (i trzeba to opłacić 17 zł jakaś opłata skarbowa) i w tym wypadku współwłaściciel nie musi iść z nami do urzędu lub

2. Idziemy razem ze współwłaścicielem nie ponosząc dodatkowych kosztów.

W urzędzie wypełniamy specjalne pismo wniosek o rejestrację. Oczywiście wszędzie dane swoje oraz współwłaściciela
Dajemy to wszytsko co wyżej Pani w okienku.
Czekamy dostajemy kwitek i udajemy się do kasy zapłacić 120 zł.

Dostajemy tablice, tymczasowy dowód rejestracyjny (ważny 1 miesiąc), decyzje o rejestracje oraz oddają Nam wszytsko oprócz starego dowodu i starej rejestracji.

W moim przypadku teraz muszę iść do PZU i zgłosić aneks do umowy, żeby wpisali mi w polisę nowy numer rejestracyjny. A jak ktoś nie musiał przedłużać OC udaje się aby założyć nową polisę.

I za miesiąc musze znowu iśc odebrać stały dowód rejestracyjny i współwłaścicel musi isć ze mna chyba, że jak wspomniałem, napisze to PEŁNOMOCNICTWO (+17 zł)

Co do kosztów to tak:

1. Podatek: 160 zł (2% z 8 000 zł)
2. Przegląd: 62 zł
3. Ubezpieczenie: 202 zł [155 zł OC (mam -20% zniżki za motorower, -5% za kontynuację oraz dodatkowo dowalają +50% za to, że nie mam 26 lat) oraz 47 zł NW (na 15 000 zł ubezpieczenie)]
4. Rejestracja: 120 zł

Łącznie: 544 zł

Jakieś pytania?
Prosze pytać dziś rejestrowałem pojazd.
Przepraszam, ze tak chaotycznie ale spieszyłem się
  Obowiązki sprzedającego i kupującego - poradnik
Zakup nowego pojazdu od importera/dealera:

1. Podstawą udokumentowania legalności posiadanego pojazdu jest zazwyczaj faktura VAT. Nie wystarczy legitymowanie się tu ważną gwarancją producenta, nawet jeśli w karcie gwarancyjnej właściciel jest wymieniony z imienia i nazwiska.
2. Aby uniknąć problemów z rejestracją należy domagać się od sprzedawcy również wyciągu ze świadectwa homologacji (szczególnie przy skuterach o pojemności 50 ccm)
3. Nowe skutery są zwolnione z obowiązku wykonania pierwszego przeglądu technicznego
4. Zakup nowego pojazdu od importera/dealera nie podlega również opodatkowaniu od czynności cywilno-prawnych (bo i tak w cenie zakupu jest podatek – podatek VAT).
5. Z kompletem wymienionych dokumentów oraz wnioskiem o rejestrację pojazdu (WNIOSEK) udajemy się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania nabywcy pojazdu.
Warto dodać, że musi to być stałe miejsce zamieszkania, a nie pobyt czasowy.
6. Niektóre Wydziały Komunikacji domagają się, aby w chwili rejestracji przedstawić już dowód zawarcia umowy ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego – OC.
W każdym jednak wypadku ubezpieczyciela musimy odwiedzić jeszcze tego samego dnia.
7. Pomimo braku jasnej podstawy prawnej Wydziały Komunikacji za pierwszym razem dokonują rejestracji pojazdu na okres próbny. Zazwyczaj po 14 dniach kolejny raz będziemy musieli udać się do Wydziału Komunikacji po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu w przypadku motocykli.

Zakup pojazdu używanego:

Obowiązki sprzedającego:
- wydanie kompletu kluczyków
- wydanie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (jeśli pojazd taką posiada)
- wydanie dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia OC
- zgłoszenie w WK faktu sprzedaży pojazdu.
- zgłoszenie u ubezpieczyciela faktu sprzedaży pojazdu

1. Umowa kupna-sprzedaży pojazdu musi być zawarta na piśmie. Warto posłużyć się gotowym wzorem umowy, uzupełniając go jedynie o potrzebne dane. (WZÓR UMOWY).
2. Udając się do sprzedawcy celem spisana umowy należy wziąć ze sobą również deklarację podatkową PCC-1 (DRUK DEKLARACJI). W celu wypełnienia deklaracji należy uzyskać od sprzedawcy takie dane jak: imię, nazwisko, adres zameldowania, data urodzenia, imiona rodziców, NIP. Deklaracja musi być również podpisana przez sprzedającego. Ze względu na surowe kary odradzamy składanie podpisu za sprzedającego.
3. Po dokonaniu zakupu w pierwszej kolejności rozliczamy się z urzędem skarbowym. Od zakupionego pojazdu od osoby fizycznej kupujący (o ile tak postanowiono w umowie) jest zobowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny zakupu. Jedynie najtańsze skutery (w cenie poniżej 1.000 zł) są zwolnione z obowiązku podatkowego.
Aby uniknąć pomyłek z wypełnioną deklaracją udajemy się do Urzędu Skarbowego i upoważnionego pracownika prosimy o sprawdzenie naszej deklaracji. Jeśli wszystko się zgadza wpłacamy należny podatek w kasie Urzędu lub na wskazany rachunek bankowy (w przypadku przelewu na rachunek w tytule przelewu należy wskazać rodzaj podatku – PCC1 oraz podać swój NIP).
UWAGA: obowiązek podatkowy musimy uregulować w terminie 14 dni od dnia zakupu pojazdu. Przekroczenie tej daty powoduje nie tylko naliczenie odsetek, ale również ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej z art. 56 kodeksu karno-skarbowego.
4. Raz zarejestrowany motorower w granicach kraju nie musi przechodzić ponownych badań technicznych.
5. Na przerejestrowaniu pojazdu mamy 30 dni. Udając się do Wydziału Komunikacji musimy posiadać: umowę kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny pojazdu (i kartę pojazdu jeśli pojazd taką posiada), wniosek o rejestrację pojazdu (WNIOSEK).
Przekroczenie 30-dniowego okresu na przerejestrowanie pojazdu nie powoduje żadnych sankcji karnych w WK. Należy się jednak liczyć z tym, że w razie kontroli drogowej Policja ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny jeśli zaniedbaliśmy obowiązek przerejestrowania pojazdu w powyższym terminie.
6. W przypadku rejestracji używanych pojazdów standardem jest, że WK zarejestruje nasz nowy pojazd najpierw na okres czasowy. W okresie tym WK będzie sprawdzać historię naszego pojazdu i weryfikować czy nie jest to pojazd kradziony. W wielu wypadkach WK uzależnia pozytywną weryfikację od zgłoszenia w tym czasie przez sprzedającego faktu sprzedaży pojazdu.
7. Po załatwieniu procedur rejestracyjnych udajemy się do przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej, w której poprzedni właściciel zawarł umowę OC i deklarujemy albo chęć rezygnacji z ubezpieczenia w tej firmie lub chęć przeniesienia/cesji umowy na nowego właściciela pojazdu. W wielu wypadkach te drugie rozwiązanie jest lepsze ze względu na brak konieczności opłacania nowej umowy OC (po zmianach przepisów ubezpieczeniowych sprzedawca nie ma już możliwości odzyskania części składki za niewykorzystany okres).
 wzór adresu angielskiego listu
Wzór dokumentu Kwestionariusz osobowy
Wzór dowodu wpłaty ZUS
wzór druku Lista płac
wzór druku pit-38
Wzór druku wpłaty gotówkowej
wzór dyplomu ukończenia szkolenia
wzór eleganckiego wiązania krawata
Wzór ewidencji sprzedaży VAT
wzór faktury VAT marża
wzór faktury VAT MP
wzór faktury wewnętrznej WNT
wzór formularza PIT 36
wzór karty ewidencji pojazdów
wzór karty gwarancyjnej komputer
  • ktory pozostal czlowiekiem papiez
  • poradnik;silniki;do;lodzi
  • imiona slowianskie
  • wiEABFieF1 za alimenty
  • strona 7200